Miksi yrityksen henkilöstön kannattaa ymmärtää ohjelmointia?

 

Ohjelmoinnin ymmärtäminen kasvattaa tietämystä teknologiasta. Kun ymmärtää teknologiaa, ymmärtää sen merkityksen ja vaikutukset liiketoiminnan kannalta. Seuraavaksi käsittelemme tarkemmin, mitä etua ohjelmoinnin ymmärtämisestä on yritykselle ja sen henkilöstölle.

 

Ymmärtää miten teknologialla voi kasvattaa työn tuottavuutta

 

Teknologialla voi kasvattaa työn tuottavuutta eli saada enemmän tehdyksi pienemmillä resursseilla. Kun työntekijä ymmärtää ohjelmointia, hän havaitsee helpommin miten yrityksen työprosessien tuottavuutta voi kasvattaa teknologialla.


 

Ymmärtää miten teknologiaa voi hyödyntää innovaatioissa

 

Teknologisten innovaatioiden avulla voidaan tehdä olemassa olevista tuotteista ja palveluista parempia tai kehittää uusia tuotteita ja palveluita. Kun työntekijä ymmärtää ohjelmointia, hän ymmärtää teknologian tuomia mahdollisuuksia innovaatioissa ja osaa hyödyntää niitä liiketoiminnassa.

 

 

Kommunikointi IT-henkilöstön kanssa helpottuu

 

Ohjelmoinnin ymmärryksen myötä kommunikointi IT-työntekijöiden kanssa helpottuu, koska muu henkilöstö ymmärtää paremmin IT-työntekijöiden työtehtäviä. Tällöin työntekijöiden yhteistyöstä tulee sujuvampaa, mikä johtaa parempaan työilmapiiriin ja liiketoiminnalliseen tulokseen. Lisäksi, kun muu henkilöstö ymmärtää teknologiaa, IT-henkilöstölle osataan antaa kustannustehokkaasti toteutettavissa olevia tehtäviä. Tämä säästää aikaa ja rahaa.

 

 

Tietoturvauhkia voidaan ehkäistä ja niihin voidaan varautua paremmin

 

Ohjelmoinnin ymmärrys kasvattaa tietämystä tietoturvasta -  miksi tietoturvauhat ovat yritykselle uhka ja miten niihin voi varautua. Kun henkilöstö tietää syvällisemmin tietoturvasta, yrityksen tietoturvauhkiin voidaan varautua paremmin ja niitä voidaan ennaltaehkäistä. Ohjelmoinnin ymmärrys auttaa myös ymmärtämään mitä tietoa on mahdollista kerätä henkilöiltä. Kun tietää mitä tietoa voi kerätä ja mitkä ovat yksilön ja organisaation oikeudet tiedon keruun ja käytön suhteen, on tietoinen mikä toiminta on laillista ja mikä ei.

 

Ohjelmointi kehittää luovia ja loogisia ongelmanratkaisutaitoja

 

Ohjelmointi on ongelmanratkaisua, jossa kerrotaan tietokoneelle miten ongelma ratkaistaan. Parhaan ratkaisun löytäminen vaatii loogista päättelyä ja luovuutta. Kun työntekijä oppii ohjelmoidessa ratkaisemaan ongelmia loogisesti ja luovasti, hän osaa soveltaa tätä taitoa myös työssä ja muussa elämässä vastaan tulevien ongelmien ratkaisemiseen.


 

Ohjelmointitaitojen merkitys kasvaa maailman digitalisoituessa

 

Digitalisaation seurauksena teknologian rooli elämässä kasvaa. Ymmärrys ohjelmoinnista auttaa ymmärtämään teknologiaa paremmin, jolloin ihminen on tietoisempi teknologian merkityksestä ja sen vaikutuksista ympäristöön ja liiketoimintaan.

Miksi tilata ohjelmointityöpaja meiltä?

  • Yrityksen henkilöstö saa kattavat valmiudet teknologian ymmärryksen hyödyntämiseen liiketoiminnassa

  • Selkeät videotutoriaalit ja työpajan kouluttajien antama henkilökohtainen valmennus takaavat jokaiselle miellyttävän oppimiskokemuksen

  • Oppiminen on nopeaa ja käytännöllistä, koska työpajassa opetellaan tekemällä

  • Oppia voi työpajan jälkeenkin, sillä oppimateriaali ja työpajassa tehdyt tuotokset ovat saatavilla verkossa

  • Oppimateriaali on käyttäjäystävällistä, sillä se on kehitetty asiakaspalautteen avulla vastaamaan asiakkaan tarpeita

  • Työpajan sisällössä on valinnanvaraa, sillä saatavilla on kolme eri työpajapakettia erilaisiin tarpeisiin

  • Ei tarvitse miettiä miten pääsee perille, koska työpajat pidetään paikan päällä asiakasyrityksen tiloissa

IMG_6110 (2).JPG
 

Ota yhteyttä

Jutellaan tarpeistanne ja katsotaan mikä ohjelmointityöpajoistamme sopisi teille parhaiten. Kysykää tarvittaessa myös lisätietoja, ystävällinen henkilökuntamme vastaa mielellään.